Ford Kola z lehkých slitin

Kola z lehkých slitin v naší nabídce dodávají jiný vzhled i jiný pocit. Všechna kola byla navržena jako stylový doplněk všech vozů Ford. Elegantní, účelná či atraktivní – volba je zcela na vás. V každém případě se však můžete spolehnout, že všechna kola byla vyrobena podle nejnáročnějších standardů z nejkvalitnějších materiálů a prošla dlouhodobými testy, které zaručují bezpečnou jízdu. Slitina je defektoskopicky kontrolována rentgenovým zářením a dále se provádí kontrola, zda nedojde k úniku vzduchu z pneumatiky. Bez ohledu na to, jak kola vypadají, zda jsou frézovaná, stříbrná, šedá či chromovaná, můžete se vždy spolehnout, že jejich dokonalý vzhled je výrazem jejich vysoké kvality.

Proč právě kola z lehkých slitin Ford?

Ford vyrábí kola z lehkých slitin výhrad-ně pro vlastní vozidla a nikoli pro jiné značky. Z toho důvodu nemusíme při-stupovat na kompromisy v otázkách konstrukce či kvality, abychom splnili nejrůznější požadavky jiných výrobců automobilů. Můžeme se místo toho soustředit pouze na vývoj a výrobu a nabízet taková kola, která představují dokonalý doplněk vozidla, pro nějž jsou určena.

Vždycky to jde ještě o trochu lépe

Naše kola z lehkých slitin jsou navržena a vyrobena přímo pro určité modely Ford, a proto víme naprosto přesně, jaké požadavky musí splňovat. To nám však nestačí. Naše kola jsou vždy o něco lepší a překonávají nároky příslušného modelu, a tedy splňují s velkou rezervou požadavky na zatížitelnost kola a bezpečnost.

Odzkoušená a schválená

V každé jednotlivé fázi konstrukce a vývoje a především v průběhu výroby procházejí kola z lehkých slitin Ford zkouškami pevnosti a odolnosti. Tím je zaručeno, že splní nejnáročnější standardy jakosti Ford a že z hlediska kvality výroby jsou plně srovnatelná s vaším vozidlem Ford.

Namontovat a zapomenout

Kola z lehkých slitin Ford lze namontovat snadno a rychle. Jsou totiž navržena přímo pro váš vůz Ford, a proto nevyžadují další úpravy. Při montáži se použije jen originální krytka náboje kola a originální šrouby Ford a žádné jiné díly nejsou zapotřebí. Z toho vyplývá, že ušetříte nejen na montážních nákladech, ale především neporušíte záruční podmínky. Kola jiných výrobců mohou totiž porušit záruku v případě, že jejich správná montáž vyžaduje provedení některých úprav na vozidle.

Etapa 1: Návrh na vědeckém základu

Designerská skupina společnosti Ford připraví základní návrh každého nového kola z lehkých slitin Ford. Dále následuje vypracování specifikace pro určitý model vozidla s využitím progresivních a vysoce přesných vědeckých a matematických postupů.

Etapa 2: Studie proveditelnosti

Jakmile je schválen design, technické oddělení zpracuje designovou studii a studii proveditelnosti pro určitý model Ford, která zahrnuje dokonce i hledisko plánovaného vývoje modelu v budoucnosti. Studie se zabývá všemi styly karosérií, aby byly splněny standardy kvality a požadavky na bezpečnost dopravy při jakémkoli rozdělení zatížení.

Etapa 3: Testování

Všechna kola dodávaná zákazníkům procházejí náročnými statickými testy včetně rentgenové zkoušky, které kontrolují rozměry, zjišťují materiálové vady, trhliny, nevývahu a odolnost proti nárazům.

Etapa 4: Testování životnosti a odolnosti

Kola z lehkých slitin Ford jsou dále podrobena náročným zkouškám životnosti na zkušebním zařízení, které bylo zvlášť vyvinuto k tomuto účelu. Test, který simuluje skutečné jízdní podmínky, odpovídá ujetí 300 000 km, přičemž kola jsou předem poškozena způsobem odpovídajícím extrémním případům, jako např. najetí na obrubník. V rámci testu jsou simulovány různé rychlosti, různá zatížení, neobyčejně hrubé způsoby řízení a projíždění zatáček. Tímto testem musí úspěšně projít alespoň tři kola, aby jejich konstrukce mohla být schválena do výroby.

Výrobci kol z lehkých slitin musí dělat kompromisy. Vy nemusíte.

Přehled příslušenství

PŘEHLED PŘÍSLUŠENSTVÍ

View
VIDEO

VIDEO

View
UPOZORNĚNÍ NA VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Společnost Ford své výrobky neustále vyvíjí. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit specifikace, barvy, ceny modelů, předmětů a použít odlišné obrázky, které jsou zobrazeny a popsány v této online publikaci. Tato online publikace obsahuje jak originální příslušenství Ford, tak i celou řadu výrobků od našich dodavatelů. Hvězdičkou označené příslušenství jsou pečlivě zvolené značkové výrobky jiných dodavatelů, které mohou podléhat odlišným záručním podmínkám. Více informací o těchto podmínkách získáte stisknutím ikony "Záruka" umístěné u každého výrobku nebo od prodejce společnosti Ford. Namontované příslušenství může mít vliv na spotřebu vozidla. Slovní označení Bluetooth® a loga jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth® SIG, Inc. Veškeré jejich použití společností FORD MOTOR COMPANY je předmětem licence. Slovní označení iPhone/iPod a loga jsou vlastnictvím společnosti Apple Inc. Další ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

" " " " "