Obchodní podmínky

Tato internetová stránka (www.prislusenstvi-ford.cz) je provozována společností Ford Motor Company ČR. Přístup na tuto internetovou stránku podléhá níže uvedeným smluvním podmínkám pro používání. Případně si také prečtěte Zásady společnosti Ford na ochranu soukromí na Internetu.

Všeobecné podmínky

Ford vyvíjí maximální úsilí při zajišťování přesnosti informací uvedených na této internetové stránce.

Ford neustále vyhledává způsoby, jak vylepšit technické parametry, design a výrobu svých vozidel a proto jsou prováděny neustálé změny. Zatímco je vyvíjena maximální snaha produkovat co nejmodernější výrobky a specifikace, tato internetová stránka nesmí být považována za naprosto spolehlivého průvodce produkty a službami společnosti Ford, ani nesmí být brána za nabídku k prodeji jakéhokoliv konkrétního vozidla. Distributoři a dealeři nejsou obchodní zástupci Fordu a nemají absolutně žádné oprávnění zavazovat Ford žádnými výslovnými ani implicitními závazky nebo ujištěními. Jakékoliv odkazy na této internetové stránce týkající se rychlosti nebo výkonu nesmí být brány jako podnět nebo doporučení k nebezpečné jízdě nebo k jízdě rychlostmi překračujícími povolený limit.

Všechny údaje ohledně úspory paliva jsou uvedeny podle Směrnice 93/116/EC. Byly vypočítány s pomocí stejného zkušebního cyklu, jaký je používán pro oficiální kvalifikaci emisí ve výfukových plynech. Není možno je porovnávat s dřívejšími hodnotami pro jízdu konstantní rychlostí a jízdu ve městě a lépe vypovídají o skutečné spotřebě paliva za jízdy. Při normálním používání vozidla se aktuální hodnoty spotřeby paliva mohou lišit od výsledku dosažených během testovacího postupu, a to v závislosti na technice jízdy, stavu vozovky a hustotě provozu, na činitelích vnějšího prostředí a stavu vozidla. Máte-li pochybnosti, konzultujte je se svým dealerem.

Copyright

Všechna práva, včetně autorských a databázových práv na tuto internetovou stránku a její obsah, jsou vlastněna nebo licencována společností Ford, nebo jinak využívána společností Ford tak, jak je povoleno príslušnými zákony nebo majitelem autorských práv. Bez předchozího písemného povolení společnosti Ford nebo majitele autorských práv nesmíte kopírovat, reprodukovat, publikovat, stahovat, vysílat ani přenášet žádný text, obrázky, grafiku, logo, tlačítka, ikony, snímky a jejich výběr a uspořádání, žádný základní zdrojový kód nebo software, a to pro žádné komerční nebo veřejné účely.

Nesmíte upravovat, měnit nebo vytvářet žádné materiály nebo informace na této internetové stránce nebo je používat za jakýmkoliv jiným účelem než pro své osobní nekomerční použití. Souhlasíte, že budete tuto internetovou stránku používat pouze pro zákonem povolené účely.

Společnost Ford si vyhrazuje právo používat pro své vlastní účely jakékoliv materiály poskytnuté na této internetové stránce, včetne textů a obrázků, buď na internetových stránkách nebo jakýmkoliv jiným způsobem, včetne propagace. Společnost Ford si vyhrazuje právo sledovat materiály zařazené na své internetové stránky a upravovat nebo odstraňovat kterékoliv takové materiály.

Odmítnutí odpovědnosti

Snažíme se zajistit, aby informace na našich internetových stránkách byly přesné, úplné a aktuální. Užíváním těchto internetových stránek však souhlasíte, že budete vázáni smluvními podmínkami, které vstupují v platnost v den, kdy poprvé použijete tyto internetové stránky.

Aniž by byla dotčena vaše zákonná práva, internetová stránka a všechny informace, text, jména, obrázky, fotografie, loga, odkazy a ikony a další materiály (bez omezení) jsou poskytovány 'TAK JAK JSOU' a na bázi 'JE K DISPOZICI' bez uvedení záruky nebo povolení, výslovného či implikovaného. Zvlášte pak neručíme za přesnost nebo kompletnost informací poskytnutých na této internetové stránce, ani nezaručujeme, že používání této internetové stránky bude plynulé nebo bezchybné, ani že na této internetové stránce a jejích serverech nejsou počítacové viry nebo skryté vady.

V žádném případě nebude Ford odpovědný žádné osobě za jakoukoliv škodu nebo ztrátu, která by vznikla z používání jakýchkoliv informací uvedených na našich internetových stránkách nebo produktu zobrazených na našich internetových stránkách, včetně (bez omezení) nepřímých nebo následných škod nebo jakýchkoliv škod jakéhokoliv druhu, vzniklých používáním nebo ztrátou používání, dat nebo zisku, ať při působení smlouvy, z nedbalosti nebo jiné protiprávní činnosti, vzniklé z nebo v souvislosti s používáním těchto internetových stránek.

Bez ohledu na cokoliv jiného v těchto smluvních podmínkách, nebudeme odpovědni za reklamace související s funkčností nebo dostupností těchto internetových stránek.

Ochranné známky

Všechna jména, obrázky nebo loga označující Ford jsou chráněné obchodní značky Fordu. Všechny obchodní známky, produkty, služby a názvy společností třetích stran uvedené na této internetové stránce jsou ochrannými známkami, servisními známkami a obchodními názvy jejich příslušných majitelů. Ford neposkytuje povolení k jejich používání jinou osobou než majitelem. Jakékoliv takové použití může způsobit porušení práv majitele.

Externí odkazy

Ford nereprezentuje, nezaručuje, neschvaluje ani nezodpovídá za jakékoliv cizí internetové stránky, které mohou odkazovat na tuto internetovou stránku nebo na které může být z této internetové stránky odkazováno. Jakákoliv cizí internetová stránka, kterou navštívíte kliknutím na odkaz na této internetové stránce, je mimo kontrolu společnosti Ford a navštěvujete ji zcela na své vlastní nebezpečí.

Odmítnutí odpovědnosti za software

Software stahovaný z této internetové stránky je důkladně prohlížen a testován ve všech fázích výroby, avšak - jak je tomu u každého nového softwaru - přesto doporučujeme, abyste jej před použitím zkontrolovali antivirovým programem. Dále doporučujeme, abyste si před použitím tohoto softwaru vytvořili aktualizovanou zálohu souborů uložených na vašem pevném disku. Ford nemůže být zodpovědný za jakékoliv porušení, poškození a/nebo ztrátu dat ve vašem datovém nebo počítačovém systému, ke kterému by mohlo dojít při používání tohoto softwaru. Před nainstalováním jakéhokoliv softwaru na počítač zapojený do sítě se poraďte se svým správcem sítě.

Soudní pravomoc

Tyto Smluvní podmínky budou řízeny a vykládány podle zákonu Anglie a Walesu. Vzniklé spory budou spadat výhradně do jurisdikce soudu Anglie a Walesu.

Pokud by bylo stanoveno, že některá z těchto podmínek je nezákonná, neplatná nebo jinak nevynutitelná kvůli zákonům kterékoliv země nebo státu, ve které mají tyto podmínky platit, taková podmínka bude oddělena a vypuštena z daného bodu. Všechny ostatní podmínky používání a Smluvní podmínky zůstanou plně platné a budou i nadále závazné a vynutitelné.

Ford si vyhrazuje právo kdykoliv změnit kterékoliv ze svých smluvních podmínek zveřejněním změn online.

Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami v plném rozsahu, musíte tuto internetovou stránku okamžite přestat používat.

UPOZORNĚNÍ NA VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

© 2024 Ford Motor Company.ALL‑ELECTRIC EXPLORER®, B‑MAX®, BRONCO®, C‑MAX®, ECOSPORT®, EDGE®, FIESTA VAN®, FOCUS®, GALAXY®, KA+®, KA, KUGA®, MONDEO®, MUSTANG MACH‑E®, MUSTANG®, PUMA®, RANGER®, S‑MAX®, TOURNEO CONNECT®, TOURNEO COURIER®, TRANSIT CONNECT®, TRANSIT COURIER®, TRANSIT CUSTOM®, TRANSIT® jsou ochranné známky společnosti Ford nebo jejích přidružených společností.

Společnost Ford své výrobky neustále vyvíjí. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit specifikace, barvy, ceny modelů, předmětů a použít odlišné obrázky, které jsou zobrazeny a popsány v této online publikaci. Tato online publikace obsahuje jak originální příslušenství Ford, tak i celou řadu výrobků od našich dodavatelů. Hvězdičkou označené příslušenství jsou pečlivě zvolené značkové výrobky jiných dodavatelů, které mohou podléhat odlišným záručním podmínkám. Více informací o těchto podmínkách získáte stisknutím ikony "Záruka" umístěné u každého výrobku nebo od prodejce společnosti Ford. Namontované příslušenství může mít vliv na spotřebu vozidla. Slovní označení Bluetooth® a loga jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth® SIG, Inc. Veškeré jejich použití společností FORD MOTOR COMPANY je předmětem licence. Slovní označení iPhone/iPod a loga jsou vlastnictvím společnosti Apple Inc. Další ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

" " " "